Hämtning av uppsågat virke.
och få färdig virke!

Lego sågning & hyvling

Med över 30 års erfarenhet sågar vi Ert stocktimmer upp till 1,4 m i diameter och 8-9 m såglängd.  

Vid önskan så kan man få virket ströat. 

Skall virket hyvlas, måste det först torkas. 

OBS! Vid spiksågning debiteras min. 1 tim arbetstid för slipning och reparation av klinga. 

Hyvling

Vi utför legohyvling av de flesta träslag och dimensioner. 

Vänligen kontakta oss för prisuppgift och leveranstid.

Lämna stockar