Spån

Spån (blandat sågspån och hyvelspån)

Leverera torr sågspån i lösvikt eller säck.

Välkommen att ringa för prisuppgift och tillgång.